Trh karosérií

EUROPE: 60%

Severoamerický 20%

JUŽNÁ AMERIKA: 10%

Stredný východ: 10%

Teraz sú naši hlavní zákazníci po celom svete, najmä pre Európu.